European Sleep Research Laboratories

Sleep Disorders Clinic

Medical University of Warsaw
Psychiatry Department


Marcin Wojnar
Nowowiejska 27
00-321 Warsaw Poland


Position Professor Phone +48 22 825 12 36 Fax +48 22 825 13 15 Contact E-Mail dorota@psych.waw.pl Website http://psych.waw.pl/klinika01.html   Research Domain
  • Clinical
  • Basic Human

Keywords
  • Others
  • Learning, Memory, Cognition
  • Sleep and Medical Disorders
  • Epidemiology of Sleep
  • Sleep and Body Functions (Cardio-Respiratory, Thermoregulation/Metabolism, Endocrine)
  • Sleep Physiology-Neurophysiology in Human
  • Biological Rhythms
  • Behavioural Sleep Disorders

Laboratory Description Polysomnography
Loreta

Selected Publications in the 5 past years 1. Wojnar M., Ilgen M.A., Wojnar J., McCammon R., Valenstein M., Brower K.J. Sleep problems and suicidality in the national comorbidity survey replication. Journal of Psychiatric Research, 2009, 43 (5), 526-531.
2. Jakubczyk A., Wojnar J., Wojnar M., Klimkiewicz A., Brower K.J. Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 2009, 22 (2), 143-159.
3. Wojnar J., Brower K.J., Dopp R., Wojnar M., Emslie G., Rintelmann J., Hoffman R.F., Armitage R.A. Sleep and body mass index in depressed children and healthy controls. Sleep Medicine. 2010, 11 (3), 295-301.
4. Brower K.J., McCammon R.J., Wojnar M., Ilgen M.A., Wojnar J., Valenstein M. Sleep, Sleeping Pills, and Suicidality in the National Comorbidity Survey Replication. Journal of Clinical Psychiatry, 2011, 72(4):515-521.
5. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Fornal- Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Psychiatria Polska 2011 65 (2):
211-221
6. Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Waking EEG in primary insomnia. Acta Neurobiol Exp. 2011;71(3):387-92
7. Brower KJ, Wojnar M, Sliwerska E, Armitage R, Burmeister M. PER3 Polymorphism and Insomnia Severity in Alcohol Dependence. Sleep. 2012; 35(4):571-7.
8. Klimkiewicz A, Bohnert AS, Jakubczyk A, Ilgen MA, Wojnar M, Brower K. The association between insomnia and suicidal thoughts in adults treated for alcohol dependence in Poland. Drug and Alcohol Dependence. 2012; 122(1-2):160-3.
9. Zhabenko N, Wojnar M, Brower KJ. Prevalence and Correlates of Insomnia in a Polish Sample of Alcohol-Dependent Patients. Alcoholism Clinical and Experimental Research. 2012; 36(9):1600-7.
10. Fornal-Pawłowska M, Szelenberger W. Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia. Psychiatr Pol 2013; 47(2); 269-79

Key Publications of the Laboratory 1. Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Niemcewicz S, Drojewski J. Analysis of complexity of EEG during sleep. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:165-169
2. Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Zdrojewski J, Niemcewicz S. Interhemispheric differences of sleep EEG complexity. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:955-959
Szelenberger W, Skalski M. Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce. [Epidemiology of sleep disorders in Poland.] W: Z Nowicki, W Szelenberger (red) Zaburzenia snu. Diagnostyka i leczenie. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999, s. 57-64
3. Szelenberger W, Niemcewicz S. Severity of insomnia correlates with cognitive impairment. Acta Neurobiol Exp 2000; 60:373
4. Szelenberger W, Niemcewicz S. Event-related current density in primary insomnia. Acta Neurobiol Exp 2001; 61:299-308
5. Niemcewicz S, Szelenberger W, Skalski M, Androsiuk W, Piotrowski T, Myszka DM, Moskwa M. Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej. [Psychophysiological correlates of primary insomnia] Psychiatr Pol 2001; 25:583-591
6. Szelenberger W, Soldatos C. Sleep disorders in psychiatric practice. World Psychiatry 2005, 4:186-190
7. Szelenberger W, Niemcewicz S, Dąbrowska AJ. Sleepwalking and night terrors: psychopathological and psychophysiological correlates. Int Rev Psychiatry 2005; 17:263-270
8. Szelenberger W, Piotrowski T, Dąbrowska AJ. Increased prefrontal event-related current density after sleep deprivation. Acta Neurobiol Exp 2005; 65:19-28
9. Prejbisz A, Kabat M, Januszewicz A, Szelenberger W, Piotrowska AJ, Piotrowski W, Piwoński J, Makowiecka-Cieśla M, Widecka K, Patera B, Bieniaszewski L, Narkiewicz K, Tykarski A, Piejko A, Grodzicki T, Czerwieńska B, Więcek A. Characterization of insomnia in patients with essential hypertension. Blood Press 2006; 15:213-219


 
Other laboratory Members
 
Title PhD,MD First Name Piotr Last Name Januszko E-Mail piotr.januszko@wp.pl  
Title PhD,MD First Name Szymon Last Name Niemcewicz E-Mail szymon@psych.waw.pl  
Title PhD,MD First Name Dorota Last Name Wołyńczyk-Gmaj E-Mail dorkens@gmail.com  
Title PhD,MD First Name Michał Last Name Skalski E-Mail michal.skalski@wum.edu.pl  
Title PhD,MD First Name Anna Middle Name Justyna Last Name Piotrowska E-Mail justyna@psych.waw.pl  
Title PhD,MD First Name Waldemar Last Name Szelenberger E-Mail wald@psych.waw.pl  
Title PhD,MD First Name Tadeusz Last Name Piotrowski E-Mail tadek@psych.waw.pl  
Title PhD First Name Małgorzata Last Name Fornal-Pawłowska Position psychologist E-Mail m.fornal@wp.pl  
Title PhD,MD First Name Sylwia Last Name Fudalej E-Mail sylwia-sn@wp.pl  
Collaborations
 
Past Members